BMI Test

BMI står för body mass index och anger relationen mellan kroppsvikt och längd och innefattar fyra olika viktklasser. Dessa viktklasser är definierade av WHO och anger undervikt, normalvikt, övervikt och fetma enligt följande:

För att räkna ut bmi tar du vikten delat med längden i kvadrat. Kom ihåg att BMI inte är någon exakt vetenskap utan bör ses som en riktlinje.

Testa ditt BMI

Längd: cm
Vikt: kg

BMI för barn

Eftersom muskler väger mer än fett fungerar viktklasserna inte på kroppsbyggare eller idrottare med proportionerligt mycket muskler. Samma sak gäller för barn och ungdomar under 18 år eftersom deras kroppar ännu inte är färdigvuxna. BMI för barn kallas IsoBMI och använder en annan klassificeringstabell.